головна сторінка мапа сайту відправити листа
ENG РУС УКР

Правила прийому, правила зарахування


Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика проводить цикли інтернатури, спеціалізації, тематичного удосконалення, інформації і стажування, передатестаційні цикли, цикли стажування для лікарів і провізорів та цикли спеціалізації і тематичного удосконалення для молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів. Цикли удосконалення для молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів академія проводить на умовах платних освітніх послуг.

У деяких випадках лікар (провізор) може набути другу спеціальність, при умові, що даний спеціаліст відпрацював за державним розподілом не менше трьох років після отримання попередньої спеціальності в інтернатурі або при відсутності даної спеціальності в інтернатурі. Здійснюється така спеціалізація за направленнями обласних управлінь охорони здоров'я, СЄС, управлінь медичною службою інших відомчих органів, з обґрунтуванням необхідності в такій перепідготовці.

Навчання лікарів (провізорів) на циклах спеціалізації завершується атестацією на визначення знань та практичних навичок з присвоєнням звання лікаря (провізора) - спеціаліста з конкретної спеціальності та видачею сертифікату спеціаліста встановленого зразка.

Тематичне удосконалення передбачає підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) з окремих розділів відповідної спеціальності і є обов'язковим видом підвищення кваліфікації, яке проводиться не менше одного разу в період між проходженням передатестаційних циклів.

Цикли інформації і стажування є видом підвищення кваліфікації лікарів (провізорів), завданням яких є вивчення актуальних теоретичних питань і набуття практичних навиків з відповідного розділу спеціальності.

На циклах стажування до контингенту слухачів входять лікарі, які не працювали за спеціальністю більше трьох років (Наказ МОЗ України від 17.03.93 р № 48. "Про порядок направлення на стажування лікарів і їх наступного допуску до лікарської діяльності. "), та лікарі, які своєчасно не пройшли атестацію на кваліфікаційну категорію або яким відмовлено у присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії.

На цикли спеціалізації, тематичного удосконалення, цикли передатестації та інформації і стажування не зараховуються лікарі-інтерни, клінічні ординатори, магістранти, аспіранти та лікарі, що мали перерву в роботі за спеціальністю більше 3-х років.

На передатестаційні цикли зараховуються лікарі (провізори) перед черговою атестацією на присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії. На передатестаційні цикли приймаються лікарі (провізори) - спеціалісти суворо за спеціальністю, отриманою в інтернатурі або на циклах спеціалізації і мають відповідний стаж роботи в обраній спеціальності. Відповідно до наказу МОЗ України від 07.07.2009 р. № 484 лікарям, які успішно виконали навчальний план і програму та набрали необхідну кількість балів відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами та успішно склали кваліфікаційний іспит, видається свідоцтво встановленого взірця з рекомендацією про присвоєння відповідної кваліфікаційної категорії. Термін дії свідоцтва - один рік.

Особи, яким присвоєна кваліфікаційна категорія, проходять атестацію на її підтвердження не рідше одного разу на п'ять років (Наказ МОЗ України від 19.12.97 р. № 359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів ").

Комплектування циклів здійснюється за заявками керівників обласних та міських управлінь охорони здоров'я, СЄС, управлінь медичною службою інших відомчих органів, керівників медичних установ різних форм власності, а також тих, що працюють поза системою закладів Міністерства охорони здоров'я України, вони зараховуються на навчання за угодою на умовах платних освітніх послуг. Вартість навчання одного слухача протягом місяця становить 1650 - 2950 гривень.

При оформленні лікарів і провізорів на цикли спеціалізації та удосконалення необхідно пред'явити такі документи:

1. путівку НМАПО, завірену печаткою органу охорони здоров'я та підписок керівника;

2. диплом про вищу медичну (фармацевтичну) освіту та його копію;

3. сертифікат спеціаліста про закінчення інтернатури чи циклу спеціалізації, посвідчення про підвищеним кваліфікації та про присвоєння  кваліфікаційної категорії;

4. завірену копію трудової книжки;

5. при зарахуванні на передатестаційний цикл необхідно надати довідку з місця роботи про нарахування балів відповідно до Шкали значень різних видів діяльності лікарів (провізорів) у період між передатестаційними циклами та відповідні підтверджуючі документи;

6. посвідчення  про відрядження.

*** всі копії документів повинні бути завірені мокрими печатками. 

Зміна спеціальностей економічного та інших не медичних профілів може здійснюватись тільки за дозволом Міністерства охорони здоров'я України.


Оперативна інформація

2019-01-17

Накази МОЗ України

2018-08-10

Українська База Медико-Статистичної Iнформацiї

2018-05-05

Довідник "Показники здоров’я населення"

2018-04-27

Лист роз'яснення щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладів дошкільної освіти і загальноосвітних навчальних закладів

2018-04-19

Роз'яснення щодо використання медичних форм для зарахування дітей до закладу дошкільної освіти та учнів загальноосвітніх навчальних закладів

2018-04-19

Наказ МОЗ України №157. "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'я України"

Архів новин
Консультації
Запитання та відповіді
Задати своє питання

Адреса Центру: 01601 м. Київ-21, вул. Грушевського, 7
тел/факс
253-74-28; тел. 253-83-34, 272-61-33, 353-11-32;
E-mail:
ukrmedstat@medstat.gov.ua

© «Центр медичної статистики МОЗ України» 2009
Використання інформації можливо тільки при умові посилання на джерело